O IPSF

Dlouholeté členství v International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF), respektované nadnárodní studentské federaci, přináší našim členům příležitosti k rozšíření vlastních obzorů, zejména profesních nebo také kulturních. Projekty IPSF, implementované na lokální úrovni, se těší mimořádnému zájmu z řad našich studentů ,a také proto se vysoký počet českých studentů angažuje na úrovni mezinárodní, kde nás hrdě reprezentují.

World Health Assembly

Hello everyone!!
 
So get ready because it is that time of the year again! We are starting to prepare for WHA (World Health Assembly) for this upcoming year!! It is a very exciting and unique opportunities for all IPSF members to participate in! Now the details about this call are included in the attachment to this email, but there are some key points we would like to re-state to everyone:
 
1) When submitting applications to attend WHA as a representative of IPSF you must submit a letter of intent, and CV.
 
2) Everything must be submitted by the deadline (4th of January, 2014, GMT+0). Applications will not be accepted after this deadline.
 
3) If you have any questions or concerns please do not hesitate to contact Karolina, Public Health Advocacy Coordinator at  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 
Thank you and we wish everyone good luck with their application for this unique opportunity!

EPSA výhercem European Union Health Award

epsaEPSA vyhrála 3. místo v Europen Union Health Award for Non-Governmental Organisations (NGOs) 2017 za iniciativu v oblasti vakcinace

Jsem moc ráda, že dnes s Vámi můžu sdílet obrovský úspěch asociace EPSA, které jsme součástí i my všichni, jako SČSF.

 

V Bruselu, dne 27. října, the Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis ocenil organizaci EPSA 3. Místem za propagaci v oblasti vakcinace.

Tato cena je udělena nestátním neziskovým organizacím, které se významnou měrou podílely na  dosažení vyšších cílů na poli veřejného zdraví v Evropě.

První místo získala slovinská organizace Slovenian Medical Students’ Associations za projektt Immuno form SloMSIC, Ljubljana a cena za druhé místo putovala do Bulharska pro National Network of Health Mediators (NNHM).

Vakcinace byla vždy mezi prioritními EPSA program, protože je to jedna z nejvíce efektivních cest, jak předcházet vážným a smrtelným nemocem.

EPSA své záměry a postoj zveřejnila skrz “Pharmacists delivered vaccination” v roce 2016, za což byla nyní oceněna. Propagaci vedla skrz sociální sítě, ale také skrz národní studentské organizace, jako je i náš Spolek.

Anna Baťková

 

Evropští studenti farmacie podporují vakcinaci prováděnou farmaceuty

Evropská asociace studentů farmacie (EPSA) vydala oficiální prohlášení, ve kterém podpořila vakcinaci prováděnou farmaceuty v lékárnách. EPSA zdůraznila důležitost zavádění nových služeb v lékárnách, které by umožnily lepší přístup k vakcínám a zvýšily celkovou imunizaci populace.

Hlavní body z oficiálního vyjádření EPSA:

  • Nutnost aktivit ke zvýšení procenta imunizace populace
  • Farmaceuti by měli přispět k zajištění vyšší imunizace a lepšímu veřejnému zdraví pomocí umožnění provádění vakcinací přímo v lékárně
  • Rozšíření funkčních systémů provádění vakcinací v lékárně z jiných zemí do všech evropských zemí
  • Zajištění odpovídající edukace a praktické přípravy farmaceutů, která zajistí kvalitu, bezpečnost a účinnost vakcinačních služeb

Svetlana Kolundžić, bývalá prezidentka Evropské asociace studentů farmacie, říká:

„Společně se svými členy, EPSA zdůrazňuje problém států Evropské Unie dosáhnout 75% imunizace populace proti chřipce, jak bylo doporučeno Evropskou Radou v roce 2009. Stejně tak nízká je i imunizace proti ostatním virům. Dobré praktiky z Velké Británie, Irska a Portugalska nám dokazují, že je možné dosáhnout výrazného zlepšení. Obyvatelé těchto států jsou velice spokojení s vakcinací prováděnou farmaceuty v lékárně, jelikož kvalita služby zůstává zachovaná a odpadají logistické potíže jako je nutnost objednání a dlouhé čekání u lékaře.

EPSA věří, že zavedení nové služby - vakcinace prováděné farmaceuty - je důležitý krok dopředu k zajištění vyšší imunizace populace a dosažení doporučených limitů. My, studenti farmacie, jsme připraveni přijmout více zodpovědnosti ve prospěch veřejného zdraví.

Tímto vyzýváme rozhodovací orgány k zavedení osvědčených praktik z jiných států a zajištění lepšího zdraví obyvatel.“

Téma vakcinace je široce diskutováno evropskými orgány a institucemi. EPSA podporuje rozhodnutí Rady Evropské Unie z prosince 2014, které označuje očkování jako efektivní prostředek ve zdravotnictví, stejně tak nedávnou diskuzi v Evropském Parlamentu a Evropské Komisi a práci Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). EPSA věří, že je nejvyšší čas k zahájení aktivit a vyzývá k zavedení služby vakcinace prováděné farmaceuty v lékárně a tomu odpovídající přípravě farmaceutů.

Poznámky redakce:

(1) EPSA je nezávislá nezisková organizace reprezentující přes 160 tisíc studentů farmacie z 34 evropských zemí skrze 41 členských asociací. EPSA existuje ke spojení farmacie, znalostí a studentů dohromady. www.epsa-online.org

(2) Kompletní oficiální prohlášení EPSA k tématu vakcinace prováděné farmaceuty najdete zde. Bylo přijato jednomyslně skrz elektronické hlasování členských asociací EPSA v červnu 2015.

(3) Vakcinace prováděná farmaceuty již byla zavedena v několika zemích Evropy, a to ve Velké Británii (2002), Portugalsku (2007) a Irsku (2011) a také v zemích mimo ni, např. v USA (1995 – zobecněno v roce 2009) a Austrálii (2014).

(4) Doporučení k sezónní vakcinaci proti chřipce (2009/1019/EU) přijaté Evropskou Radou v roce 2009 naleznete zde.

(5) S žádostí o rozhovory se zástupci EPSA prosím kontaktujte vp.pr@epsa-online.org

 

Individual Mobility Project

Jedním z mnoha projektů EPSA je IMP, neboli projekt, který zprostředkovává prestižní stáže pro studenty nebo čerstvé absolventy ve farmaceutických společnostech světového rozměru. Praxe trvají průměrně několik měsíců, jsou placené a ucházet o ně se mohou studenti farmacie a čerství absolventi ze všech členských krajin EPSA. Umožňují tak studentům získat jedinečné zkušenosti z oblasti farmaceutického průmyslu, které jsou esenciální zejména v případě pozdější profesní orientace studenta do tohoto odvětví.

O dalších informacích o stážích IMP se dočtete na http://www.epsa-online.org/index.php/projects/ individual-mobility-project   nebo vám je poskytne IMP koordinátor na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.