Zdravotnictví 2015

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se v Praze uskutečnila konference Zdravotnictví 2015, která měla přiblížit, jak vyplývá z názvu, plánované dění ve zdravotnictví na příští rok. V úvodu přivítal účastníky akce premiér České republiky Bohuslav Sobotka, který hovořil především o nutnosti vybudování dostupných a kvalitních sociálních služeb a zdravotnictví, o ekonomické efektivitě a stabilitě a o zájmu vlády o zpětnou vazbu a strukturovanou debatu. Podobně nic neříkající proslov měl i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který hovořil o ekonomicky příznivých výsledcích během vládnutí současného kabinetu, o nutnosti se věnovat refinancování lůžkové a dlouhodobé péče a nutnosti změnit postgraduální vzdělávání lékařů.

Dopolední blok přednášek se pak dále věnoval obecně zdravotnictví a zdravotnímu pojištění, vystoupili například prezident ČLK Milan Kubek, ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček a další. Odpolední bloky byly rozděleny na čtyři sekce s tématy Zdravotní pojištění, Dlouhodobá péče, Lůžková péče a Léková politika. Navštívila jsem z logických důvodů poslední jmenovanou sekci. Zde vystoupili Jiří Stránský ze Sprinx Systems, Kamil Rössler - koordinátor CAU a REG, SÚKL, výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček, výkonný ředitel ČAFF Emil Zörner, předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel a výkonný ředitel AVEL Pavel Brauner. Oproti dopolednímu bloku přednášek, které se nesly vesměs v pozitivním duchu, v sekci Lékové politika většina přednášek poukazovala na současné problémy ve farmaceutickém průmyslu, zejména se hovořilo o reexportu, všeobecně problému dostupnosti léčiv a péče o pacienty v dostatečné kvalitě z omezených zdrojů a také o přísné regulaci v oblasti léčiv. Přestože se téma jmenovalo Léková politika, z úst dr. Zörnera jsme se dozvěděli, že vlastně v České republice ucelená léková politika chybí. Jedním z problémů, na které mimo jiné dr. Zörner poukazoval, bylo zaměňování cílů za nástroje, kdy dlouhodobě regulační orgány nejsou schopny vymezit jednoznačný cíl zdravotnictví a místo toho mluví o zefektivňování, refinancování, regulování a podobně.

Od konference jsem očekávala více informací o budoucím vývoji a plánech, neboť název konference byl Zdravotnictví 2015, místo toho se spíše jen konstatovala fakta, jak vypadá zdravotnictví nyní. Nicméně účast na této konferenci jednoznačně doporučuji. Nabízí možnost nahlédnout více pod pokličku regulace ve zdravotnictví.