Beánia farmaceutov 2014

Dne 5.11.2014 jsme byly vyslány abychom se zúčastnily jako oficiální delegáti SČSF Beanie Farmaceutů pořádané Slovenským Spolkem Studentů Farmacie (SSSF). Beánie je hlavní studentská společenská událost roku, na rozdíl od nás nemají klasický ples v jarním období, tudíž se zde sešli jak studenti, tak i pedagogové místní Univerzity Komenského. Letošní Beánie byla v duchu swingu, swingové hudby a swingových outfitů - vše bylo dokonale sladěné.

Co ale bylo pro mě osobně velkým překvapením, že večer otvírala klasická „cimbálovka“ a i na tu byl již dost zaplněný taneční parket, nejvíce z řad studentů, kteří si vesele prozpěvovali lidové melodie. Program dále pokračoval proslovy proděkanů fakulty, proběhlo také pasování studentů prvního ročníku a rozloučení se se studenty ročníku pátého. Hudební program byl velmi pestrý, koncert odehrála výborná elektro-swingová kapela Mydy Rabycad, která zvedala ze židlí snad všechny účastníky. Po nich následovalo elektro-swingové duo Mala Lata, které též předvedlo famózní hudební výkon.

Druhý den nás výbor slovenského spolku vzal spolu s delegací z USF na oběd a provedl nás po Krásách Bratislavy. Chtěla bych moc poděkovat SSSF za pozvání, za výbornou organizaci bez jediné chyby, za perfektní zážitek a pevně doufám, že se sejdeme se všemi v únoru na našem plese.