Přednáška: Postavení farmaceuta ve Švýcarsku

Prezentácia, ktorú si pre nás predstavitelia švajčiarskej siete lekární BENU pripravili a v plnej Novej posluchárni odprezentovali vo štvrtok 10. októbra, bola výnimnočná v mohých smeroch.

V prvom rade tým, aký záujem vyvolala ešte pred tým, než sa vôbec odohrala. Ďalej tým, ako páni dokázali podať informácie v hutnej a zaujímavej forme, ako zvládli prezentovať nie len štruktúru, politiku, minulosť, súčasnosť a plány ich siete, ale tieto skutočnosti aj elegantne stmeliť výkladom o švajčiarských reáliách, čo vo výsledku poskytlo dynamické, dovolím si tvrdiť predstavenie, pretože sa rozhodne nik nenudil. Prednáška sa samozrejme odohrala v angličtine a bola tak pútavá, že človek si ani neuvedomil, že informačný exchange prebieha v cudzom jazyku. Kto vedel, čo chcel na tejto prezentácii počuť, rozhodne dostal odpovede na všetky svoje otázky a ten, kto prišiel len zo zvedavosti, si určite odniesol okrem zaujímavých informácií, tak ako všetci zúčastnení, aj jedného veľkého brouka, ktorý nám bude hádam po zvyšok života v hlave pripomínať, kde sme teraz a kde by sme raz byť mohli, ak nebudeme podliezať latku priemeru a budeme na sebe kontinuálne pracovať. Rozhodne obohacujúce a pre vývoj môjho kariérneho smerovania rozhodujúce.