VIII. Hungarian National Congress of Pharmaceutical Students

Celé zkouškové jsme se měli na co těšit. Hned první víkend letního semestru jsme jeli do Maďarska na VIII. HuPSA kongres, konkrétně do města Pécs. Výslovnost tohoto slova raději psát nebudu. Je ale velmi úsměvné, že tři ze čtyř maďarských farmaceutických fakult se nacházejí ve městech, jejichž názvy jsou pro Čechy tak známé (Debrecen, Szeged a Pécs). Další je v hlavním městě, kam jsme kolem pátečního poledne dorazili i my.

foto

V Budapešti jsme se moc dlouho nezdrželi, protože na nás čekal společný autobus. Ne všichni ho ale stihli, například Patrickovi Jongeleen, pokladníkovi EPSA, uletělo letadlo. Úplně všichni jsme se tedy sešli až večer v klubu, kam nás vzali organizátoři.

Sobotní dopoledne jsme strávili prohlídkou města. Provedly nás místní slečny, se kterými jsme během procházky porovnávali studium v různých zemích. Zjistili jsme, že Pécs je velmi podobná Hradci, menší město plné studentů s pěkným centrem, okolí je placka, takže hodně fouká vítr. Po hromadném obědě si pro nás Ewelina Jędrysik, IPSF Trainer Candidate, připravila dva tréninky. První na komunikaci, kdy jsme vyzkoušeli různé druhy dorozumívání a na závěr jsme měli vlastní veřejný projev, kterým jsme se pokusili sami sebe „prodat“. Následoval trénink na téma Project Management, během kterého jsme museli hodně spolupracovat a hlavním výstupem byla prezentace námi vymyšlených projektů. Nechyběly ani různé hry, které navodili příjemnou, uvolněnou a přátelskou atmosféru.

ffff

Den jsme zakončili slavnostní večeří s ochutnávkou oblastních vín a specialit místní kuchyně. Neděli strávila celá HuPSA na univerzitě, kde se konaly každoroční volby. Většina probíhala v maďarštině, takže jsme si raději užili slunečný den venku. Celý kongres jsme se moc užili a děkujeme za pozvání.