Health Technology Assessment přednáška

Vážení kolegové, milí studenti,

(Dear forein collegues, scroll down for English version)

 

farmacie je multidisciplinárním oborem, který se neustále vyvíjí a mění. Abychom Vám pomohli udržet krok s nejnovějšími trendy, připravil Spolek českých studentů farmacie ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu další zajímavou přednášku. Ve středu 23.10.2013  v Nové posluchárně Vám představí obor Health Technology Assessment (Ohodnocování zdravotnické technologie) přední odborník pan doktor Andrew Bruce, který za námi přiletí až z Austrálie.


Co si představit pod pojmem Health Technology Assessment (HTA)?

 

Zdravotní systémy po celém světě, ať se již jedná o vyspělé země nebo ty stále se rozvíjející, se potýkají s problémem, jak zajistit zdravotní péči v podmínkách, kdy máme nedostatek nebo omezení zdrojů. HTA je oborem, který se touto problematikou zabývá a snaží se najít nejlepší řešení. Stává se tak důležitým nástrojem pro tvorbu efektivního globálního zdravotnického systému. HTA se objevilo v 70. letech 20. století jako obor odpovídající na otázky osob zodpovědných za rozhodování při vytváření zdravotnických strategií. Jedná se tedy o systematickou evalvaci vlastností, efektů a i dopadů zdravotnických technologií, prostředků a péče..

 

 

Proč přijít?

 

Přednostně Vás přednáška obohatí o nové informace a věřím, že i ukáže pohled na využití zdravotní péče tak, jak j ještě neznáte.

Obohatit svou profesní znalost.

Setkáte se s váženým odborníkem panem doktorem Andrew Brucem, který je mezinárodním vedoucím pro HTA a cenotvorbou strategii ve firmě AMGEN a o kterém se můžete více dozvědět v příloze zprávy.

 

 

Přednáška je otevřena pro všechny zájemce a my se na Vás budeme těšit ve středu 23.10.2013 v 16:30 v Nové posluchárně.

Dostatečný prostor máme vyhrazený i pro případné otázky a debatu.


Užitečné odkazy:
https://www.facebook.com/events/229163467245965/


--------------------------------------------------------------------------------------------

Dear collegues, dear students,


Pharmacy is a multidisciplinary domain that is very dynamic and changes every day. Thus Czech Pharmaceutical Students’ Association with help of Association of innovative pharmaceutical industry prepared another interesting presentation in order to help you keep being in touch with recent developement. On Wednesday 23rd October, Dr. Andrew Bruce is going to introduce you to the world of Health Technology Assessment. Dr. Andrew Bruce is a lead expert in this field and he is coming to Hradec Králové all the way from Australia.

Let me introduce the notion of Health Technology Assessment (HTA)

Health systems throughout the world, whether in developed or developing countries, are struggling with the challenge of how to manage health-care delivery in conditions of resource constraint. The paradigm of HTA emerged as a response to decision-makers’ questions about the uncontrolled diffusion of costly medical equipment. Its origin is dated in the early 1970s. It is essential tool for healthcare policy-makers all over the world. HTA has emerged as an important tool for supporting the core functions and effective global health system. We can say that HTA is the systematic evaluation of properties, effects, and/or impacts of health-care technology and healthcare.

Why should you come?

Isn't that obvious? You are going to enrich your knowledge and the lecture should give you bit different perspective on healthcare system.

Level of your professional knowledge is going to encrease.

Last but not least, you'll get to meet Dr. Andrew Bruce that is the international lead on HTA and Payment Policy for AMGEN. More about him in attachements.

The lecture is open for every enthusiastic person. We are looking forward to meeting you in “Nová posluchárna” on Wednesday 23rd October at 16:30.

Do not forget to prepare your questions.


Follow us:
https://www.facebook.com/events/229163467245965/

 HTA přednáškamale