Přednášky: Zahraničí

Beseda o HIV

Úterní večer patřil k jednomu z vrcholů druhého ročníku společného projektu SČSF a IFMSA HK týkajícího se Mezinárodního dne boje proti AIDS (1. prosince). Ten den proběhl po celém Hradci velmi úspěšný prodej stužek, do kterého se zapojilo mnoho studentů FaF i LF UK. V úterý 10.12. jste si mohli přijít na své díky besedě se vzácným hostem, koordinátorem i pracovníkem preventivních programů České společnosti AIDS pomoc L. Matulou.

V Nové posluchárně farmaceutické fakulty bylo početné obecenstvo z řad studentů obou hradeckých fakult UK vtaženo v průběhu půldruhé hodinky do autentického a vcelku sugestivního příběhu HIV pozitivního člověka. Všechny zvraty a vnitřní pochody od nadnesenosti, že mě se to netýká a nikdy se mi to nemůže přihodit, přes chvíle kdy se dovídáte pravdu nejen o sobě, ale i o viníkovi, momenty, kdy se kolem vás zastaví čas, první kontakt s lidmi, psychologický přístup, optimismus, nenávist, jednoduše většina přítomných jen napjatě vnímala. Co by to udělalo s mým nebo tvým životem, jak by ses zachoval nebo zachovala, jaký vztah by mělo vaše okolí, rodina, unesl bych to? Možná každý se na chvilku zamyslel. Jelikož se jednalo o besedu, brzy došlo také na velmi praktická a aktuální témata, stejně jako na dotazy dotýkající se zdravotnické problematiky a léčiv.

Těch 90 minut uteklo rychlostí blesku, až dokonce autor těchto řádek úplně zapomněl pořizovat fotografický záznam. V době, kdy zájem o problematiku HIV+/AIDS klesá ve společnosti i médiích, můžeme ocenit připomenutí neustálé aktuálnosti i dobročinného zaměření tohoto dvoutýdenního projektu. Více nez potěšitelná byla i účast studentů, kteří tak dali najevo, že k podobným tabuizovaným problémům nejsou lhostejní. Odměnou jim mohlo být obohacení o pohled "z druhé strany" a mnoho informací, které by těžko kdekoli (třeba ve škole) získali.
Nyní se už všichni mohou těšit na velké vyvrcholení v podobě Sexual Fantazies Party v Menze tuto středu 11.12. od 20:00.

Pozn. celý výtěžek ze všech událostí během našeho projektu půjde na konto Červené stužky.