Medailonky SČSF funkcí

PREZIDENT | VICEPREZIDENT PRO VNITRO | VICEPREZIDENT PRO ZAHRANIČÍ | POKLADNÍK | TAJEMNÍK

Co vlastně se skrývá za jednotlivými funkcemi ve výboru Spolku českých studentů farmacie? Co by kdo měl dělat a jakými schopnostmi by (ideálně) měl oplývat uchazeč o tato místa? Být aktivním členem studentské organizace je nedocenitelná zkušenost, ať už se rozhodnete ucházet se jednou o kteroukoliv z nich ... Pokud by vás více zajímala náplň jednotlivých funkcí, budeme určitě rádi, když nám napíšete a poptáte se, uvažujete-li o nějaké. Pokud byste si chtěli v některé oblasti zkusit nám pomoci, budeme ještě raději. ;-)

PREZIDENT
Funkce prezidenta spolku probíhá víceméně ve dvou rovinnách - ve vnější a té vnitřní. Co se týče roviny vnější, je prezident hlavním statutárním zástupcem spolku pro jednání s fakultou, úřady a dalšími institucemi. Prezident připravuje, kontroluje a podepisuje prakticky veškeré spolkové dokumenty, dochází na kolegium děkana, kde přednáší své návrhy a prosby na vedení fakulty, zároveň zodpovídá dotazy děkana a proděkanů. Na většině spolkových akcí je prezident reprezentativní osobou, vítá vážené hosty a například na plese má uvítací řeč. Často se také účastní společenských akcí například pořádaných ČLnK (ples komory, sjezd delegátů). Ve vnitřní rovině funguje prezident především jako hlava organizace, která rozděluje úkoly jednotlivým členům exekutivy, kontroluje jejich činnost, podporuje a motivuje je. Většinou svolává a vede spolkové schůze. Velmi aktivně se prezident zapojuje především do činnosti “vnitra” a připravuje tak z celým týmem - dá se říci veškeré spolkové akce. Prezident samozřejmě nese na svých bedrech veškerou zodpovědnost za všechny aktivity spolku, i když je zrovna sám nepořádá. Prezident je funkce časově i psychicky náročná, ale má bezesporu řadu výhod, mezi které patří nedocenitelné zkušenosti, poměrně veliká váženost na akademické půdě naší fakulty a samozřejmě účast na spol. akcích bývá také příjemná.

VÍCEPREZIDENT PRO VNITRO
Zodpovědností viceprezidenta pro vnitro jsou aktivity cílené směrem k českým studentům farmacie. Hlavním úkolem je zajištění a organizace všech akcí mimo zahraničí ve spolupráci s prezidentem. Konkrétně tedy Prvácká párty, Mikulášská, Ples, Tradiční farmácké čarodějnické rojení, Studentskou vědeckou konferenci a ve spolupráci s Asociací studentů medicíny i Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii. Viceprezident pro vnitro také bývá levá ruka prezidenta, který se bohužel nemůže rozčtvrtit a pomáhá mu při jeho nelehkém údělu koordinace veškerých činností. Vice pro vnitro tak tvoří důležitou prezidentovu podporu a má přehled o všech projektech pro české studenty. Často je to dobrý vstupní bod pro ambiciózního člověka, který by rád poznal Spolek zevnitř a třeba se i jednoho dne stal prezidentem. Už zde se totiž projeví potřeba organizačních dovedností, plánování a komunikace.

VICEPREZIDENT PRO ZAHRANIČÍ
Viceprezident pro zahraničí má na starosti především komunikaci s nadnárodními organizacemi EPSA a IPSF, informovat o jejich projektech a zprostředkovávat je našim studentům. Je již zvykem, že zastává funkci IPSF SEO (Students Exchange Officer) a je tedy hlavních koordinátorem SEPu (Student Exchange Programu). Přestože je tato práce občas velmi časově náročná, velkou dávkou motivace a chutí do další práce je účast na některých kongresů IPSF a EPSA. V neposlední řadě se stará o to, aby SČSF byl aktivním členem těchto organizací a to tím, že spolupracuje s dalšími členy zahraničního oddělení, kterými jsou - IPSF CP (Contact Person), - EPSA LS (Liaison Secretary), - EPSA IMP Coordinator (Individual Mobility Project), - TWIN coordinátory - do budoucna i s Campaign coordinátorem. Viceprezident pro zahraničí by měl být komunikativní, mít dobré znalosti angličtiny, schopný týmové práce, být otevřený novým projektům, mít chuť občas vycestovat a získané zkušenosti z cest předat dál.

POKLADNÍK
Mezi základní povinnosti pokladníka patří vydávání peněz v hotovosti, shromažďování a archivace daňových dokladů, kontrola placení faktur, hodnocení akcí po finanční stránce, tvorba účetní dokumentace, rozpočtu a zpráv o hospodaření. V rámci vlastní iniciativy a možností se pak pokladník zúčastňuje spolkových akcí a pomáhá s jejich organizací. Pro vykonávání této funkce není nutné žádné ekonomické vzdělání, ale ochota obětovat trochu svého volného času, touha naučit se něčemu novému, získat nové zkušenosti a v neposlední řadě je nutné mít alespoň kapku zodpovědnosti.

TAJEMNÍK
Tajemník je takový tajuplný post, prostřednictvím kterého by člověk měl odtajňovat zajímavosti a dění ve Spolku členům i ostatním. Skýtá obrovskou volnost, protože její potenciál ještě není plně vyčerpán, a tak je na kreativitě a nápadech jejího vykonavatele, kam až daleko ji posune. Primárně je účelem tajemníka ve Spolku péče o členy - jejich nábor a správa. Měl by to ale také být člověk, který rád předává informace ostatním a ve spolupráci s webadminem udržovat čerstvý přísun informací na spolkové stránky, Facebook a do dalších médií. Tajemník také poskytuje informačně-technologické zázemí ostatním členům výboru, takže pokud se vyžíváte ve Facebooku, Google Apps, tu a tam i přidáváte článek na web, nebojíte se písemného projevu a umíte ho zkultivovat (nebo alespoň víte, kdo ho po vás zkontroluje), mohla by se vám pozice tajemníka zalíbit. Čeká vás poznání chodu studentské organizace a fakulty, mnoho cenných zkušeností a osvojíte si dovednosti, které se vám budou během vašeho života nejednou hodit...

O skupině APATYKÁŘ®

Jak jste si již mohli všimnout, Spolek českých studentů farmacie zintenzivnil svou spolupráci s největším lékárenským portálem APATYKÁŘ®Rádi bychom svého partnera představili také studentům, kteří ještě nejsou plně seznámeni s weby tohoto portálu. Těšíme se na další spolupráci a pevně věříme, že nejen na našem webu, ale také na webu APATYKÁŘ® najdete vždy zajímavé informace.

Číst dál...

Valná hromada

Výbor SČSF si dovoluje pozvat všechny členy Spolku českých studentů farmacie
na XXV. Valnou hromadu Spolku českých studentů farmacie, která se uskuteční dne 22. května 2013 od 18. 30 v prostorách kolejí Na Kotli v Hradci Králové.

 

Program:

 1. Zahájení Valné hromady a volba předsedajícího
 2. Zpráva o činnosti Spolku českých studentů farmacie
 3. Zpráva o činnosti viceprezidenta pro vnitro
 4. Zpráva o činnosti viceprezidenta pro zahraničí
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Zpráva o činnosti tajemníka
 7. Zpráva revizní komise
 8. Změna Stanov
 9. Rozpočet na nový akademický rok
 10. Projekty členů
 11. Volba nových členů výboru
 12. Volba revizní komise
 13. Návrhy a volba čestných členů Spolku
 14. Diskuse
 15. Závěr

 

Kandidovat ve volbách může každý člen Spolku!

Návrhy na změny stanov si můžete prohlédnout zde: Text stanov s původními pasážemi, text stanov bez původních pasáží

 

 

Novelizace stanov

Rádi bychom Vás pozvali na středeční Ideovou schůzi, která si tentokrát vezme na paškál Stanovy SČSF a jejich novelizaci.
Máte-li zájem vyjádřit svůj názor a podílet se tak na směřování dalšího fungování SČSF, přijďte ve středu 10.4.2013 v 20:00 do kanceláře SČSF (Na Kotli A2/2.patro) a nechte zaznít svůj hlas.
Své návrhy můžete také posílat na níže uvedený e-mail.

Nynější znění stanov můžete naleznout zde.

Více informací najdete také na:
http://www.facebook.com/events/369731679802292/?notif_t=plan_edited

Těšíme se na Vaši účast!


 

Odkazy

Farmaceutická fakulta UK - oficiální stránky naší fakulty

Studijní informační systém - přihlašování na zkoušky

moo365 - fakultní email online

Web Katedry tělesné výchovy

Ubytování na kolejích UK (platby, hlášení závad)

Ubytování na kolejích UK (stipendia)

Objednávkový systém do menzy

International Pharmaceutical Students' Faderation - IPSF

European Pharmaceutical Students' Association - EPSA

World Healthcare Organisation - Světová zdravotnická organizace

Česká lékárnická komora - Česká lékárnická komora

hepatitidy - Komise pro léčbu hepatitidy

Studentská unie UK - Studentská unie UK

Další články...

 1. Kalendář akcí