IPSF WORLD CONGRESS PORTO 2014

60.celosvětový kongres studentů farmacie se letos konal v Portu, kulturním centru Portugalska a jako každý rok, i letos se ho zúčastnila početná delegace studentů z České republiky. Kongres je pořádán jednou ročně neziskovou studentskou organizací International Pharmaceutical Student´s Federation (IPSF), která sdružuje studenty z velkého počtu zemí světa. Nejvyšším výkoným orgánem IPSF je General Assembly (GA), která se vždy schází na několik dní po dobu kongresu a skládá se ze zástupců všech členských organizací s hlasovacím právem. I studenti z České republiky se aktivně podílejí na chodu organizace, ať už účastí na General Assembly nebo přímo v exekutivě IPSF na vysokých pozicích.

10376918 10201655962800148 646529007819153850 n

 

Vzdělávací program kongresu byl bohatý, studenti si předem mohli vybrat z více než 118 workshopů a dva celé dny probíhala vzdělávací a vědecká symposia. Tématem vzdělávacího symposia bylo: „Proffesional recognition of pharmacists through education“, kde mnoho přednášejících z různých koutů světa přiblížilo studentům jejich možný profesní vývoj a roli farmaceuta. Vědecké symposium neslo název:“Translational Pharmaceutical Sciences: from the bench to the patient beside.“ Zde přednášející z vědních oborů farmacie přiblížili nejnovější trendy ve vývoji a výrobě léčiv a ukázali studentům nové perspektivy této oblasti.

Z bohatého výběru různých workshopů a trainingů nelze opomenout Public health campaign, neboli kampaň pro zlepšení povědomí veřejnosti o vlastním zdraví. Organizační tým z Univerzity připravil velký stan na jednom z hlavních náměstí v Portu a pomocí propagačních materiálů oslovovali veřejnost. Ve stanu bylo několik stanovišť jako měření krevního tlaku, výpočet BMI indexu, zjištění hladiny cholesterolu a glukózy v krvi. Pacienti postupně procházeli stanem a studenti z celého světa jim zjišťovali výše uvedené hodnoty. Až sesbírali potřebné informace, probíhalo vyhodnocení a podání informací o jejich aktuálním zdravotním stavu, kde se do kampaně zapojili i už vystudovaní farmaceuti. V Portugalsku jsou tyto kampaně velmi oblíbené, rozhodně nebyla o pacienty ve stanu nouze. Musím zmínit i Patient Counselling event, neboli soutěž v dispenzaci a nebo také Compounding event, kdy studenti měřili své dovednosti v oblasti Farmaceutické technologie.

10561762 10204507837194739 5636242946285914198 n

Jelikož kongresy jsou hlavně i o poznávání nových přátel, organizátoři si pro nás na každý večer připravili různě tematické party. Mimo klasických jako Opening ceremony a Gala night, bylo na programu i Flower Power party, kdy se všichni účastníci kongresu převlékli za hippie, dále Chemical party, kdy každý dostal na tričko přidělen jeden prvek z periodické soustavy prvků a bylo už jen na něm jakou molekulu a s kým ji vytvoří. Zajímavý byl i Portugalský večer, kdy jsme si poslechli tradiční portugalskou hudbu v podání studentů Portské farmaceutické fakulty a také byla možnost ochutnat portugalské speciality všeho druhu.

Pro mne to byl první IPSF kongres, a myslím, že za celou českou delegaci mohu říci, že nám všem to rozšířilo obzory, přineslo nové znalosti a hlavně nové přátele po celém světě. Děkuji celé české delegaci za výbornou reprezentaci našeho Spolku Českých Studentů Farmacie, jmenovitě Janu Tomiškovi, Martině Hospodárové, Šárce Novákové, Karolíně Vilišové, Andree Martiškové, Michaele Krivošové, Martině Medveďové, Gabriele Valentové a hlavně velký dík patří Jakubu Weberovi a Davidu Čechlovskému, kteří celý rok reprezentovali naši asociaci v hlavní exekutivě IPSF. V roce 2015 se 61.kongres koná v Indii a pevně doufám, že česká delegace se opět zúčastní.

Viva la Pharmacie!