O IPSF

Dlouholeté členství v International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF), respektované nadnárodní studentské federaci, přináší našim členům příležitosti k rozšíření vlastních obzorů, zejména profesních nebo také kulturních. Projekty IPSF, implementované na lokální úrovni, se těší mimořádnému zájmu z řad našich studentů ,a také proto se vysoký počet českých studentů angažuje na úrovni mezinárodní, kde nás hrdě reprezentují.