Evropští studenti farmacie podporují vakcinaci prováděnou farmaceuty

Evropská asociace studentů farmacie (EPSA) vydala oficiální prohlášení, ve kterém podpořila vakcinaci prováděnou farmaceuty v lékárnách. EPSA zdůraznila důležitost zavádění nových služeb v lékárnách, které by umožnily lepší přístup k vakcínám a zvýšily celkovou imunizaci populace.

Hlavní body z oficiálního vyjádření EPSA:

  • Nutnost aktivit ke zvýšení procenta imunizace populace
  • Farmaceuti by měli přispět k zajištění vyšší imunizace a lepšímu veřejnému zdraví pomocí umožnění provádění vakcinací přímo v lékárně
  • Rozšíření funkčních systémů provádění vakcinací v lékárně z jiných zemí do všech evropských zemí
  • Zajištění odpovídající edukace a praktické přípravy farmaceutů, která zajistí kvalitu, bezpečnost a účinnost vakcinačních služeb

Svetlana Kolundžić, bývalá prezidentka Evropské asociace studentů farmacie, říká:

„Společně se svými členy, EPSA zdůrazňuje problém států Evropské Unie dosáhnout 75% imunizace populace proti chřipce, jak bylo doporučeno Evropskou Radou v roce 2009. Stejně tak nízká je i imunizace proti ostatním virům. Dobré praktiky z Velké Británie, Irska a Portugalska nám dokazují, že je možné dosáhnout výrazného zlepšení. Obyvatelé těchto států jsou velice spokojení s vakcinací prováděnou farmaceuty v lékárně, jelikož kvalita služby zůstává zachovaná a odpadají logistické potíže jako je nutnost objednání a dlouhé čekání u lékaře.

EPSA věří, že zavedení nové služby - vakcinace prováděné farmaceuty - je důležitý krok dopředu k zajištění vyšší imunizace populace a dosažení doporučených limitů. My, studenti farmacie, jsme připraveni přijmout více zodpovědnosti ve prospěch veřejného zdraví.

Tímto vyzýváme rozhodovací orgány k zavedení osvědčených praktik z jiných států a zajištění lepšího zdraví obyvatel.“

Téma vakcinace je široce diskutováno evropskými orgány a institucemi. EPSA podporuje rozhodnutí Rady Evropské Unie z prosince 2014, které označuje očkování jako efektivní prostředek ve zdravotnictví, stejně tak nedávnou diskuzi v Evropském Parlamentu a Evropské Komisi a práci Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). EPSA věří, že je nejvyšší čas k zahájení aktivit a vyzývá k zavedení služby vakcinace prováděné farmaceuty v lékárně a tomu odpovídající přípravě farmaceutů.

Poznámky redakce:

(1) EPSA je nezávislá nezisková organizace reprezentující přes 160 tisíc studentů farmacie z 34 evropských zemí skrze 41 členských asociací. EPSA existuje ke spojení farmacie, znalostí a studentů dohromady. www.epsa-online.org

(2) Kompletní oficiální prohlášení EPSA k tématu vakcinace prováděné farmaceuty najdete zde. Bylo přijato jednomyslně skrz elektronické hlasování členských asociací EPSA v červnu 2015.

(3) Vakcinace prováděná farmaceuty již byla zavedena v několika zemích Evropy, a to ve Velké Británii (2002), Portugalsku (2007) a Irsku (2011) a také v zemích mimo ni, např. v USA (1995 – zobecněno v roce 2009) a Austrálii (2014).

(4) Doporučení k sezónní vakcinaci proti chřipce (2009/1019/EU) přijaté Evropskou Radou v roce 2009 naleznete zde.

(5) S žádostí o rozhovory se zástupci EPSA prosím kontaktujte vp.pr@epsa-online.org