Seznamovací kurz

Ještě před začátkem semestru organizujeme Seznamovací kurs pro první ročník studentů, kde v neformálním prostředí během tří dnů představujeme život na fakultě, úskalí studia a hlavně možnost k navázání přátelských vztahů napříč ročníkem.

4. Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

4. ročník setkání studentů medicíny, farmacie a dalších oborů se zástupci zaměstnavetelů všemožného zaměření.

úterý 9.4. - farmaceutická sekce
středa 10.4. - medicínská sekce

Všichni jste srdečně vítáni, vstup zdarma!
více na www.vpumf.cz nebo https://www.facebook.com/events/113657105486788


 

Světový den laboratorních zvířat - kreativní schůzka

Drazí a milí studenti,
 
máte rádi zvířátka? Jste tvořiví, kreativní a máte spoustu nápadů? Nebo jen zkrátka chcete zkusit něco nového?
 
Pak přijďte v úterý 26. března 2013 v 18:00 do kanceláře SČSF (A2/224) a pomozte nám vymyslet, co nejvíce možností, jak strávit Světový den laboratorních zvířat (24. dubna 2013) a rozšířit mezi studenty informace o problematice provádění pokusů na zvířatech.
 
Fantazii a nápadům se meze nekladou=).

Akce a projekty

SEZNAMOVACÍ KURZ
Ještě před začátkem semestru organizujeme Seznamovací kurz pro první ročník studentů, kde v neformálním prostředí během tří dnů představujeme život na fakultě, úskalí studia a hlavně možnost k navázání přátelských vztahů napříč ročníkem.

PRVÁCKÁ PÁRTY
Vždy na začátku akademického roku připravujeme pro naše první ročníky seznamovací párty, kde se mohou seznámit nejen mezi sebou, ale i se studenty starších ročníků a načerpat tak neobyčejně cenné rady ke studiu.

SOFT-SKILLS SEMINÁŘ
Na podzim organizujeme soft-skills seminář zaměřený na osobnostní rozvoj nových opinion-leaderů, spolupracovníků ve vedení Spolku a jejich a začlenění do fungujícího týmu. Na seminář každoročně zveme odborníky z praxe k přednáškám na témata týkající se komunikace, task delegation, time managementu, leadership a dalších.

FARMACEUTICKÝ PLES
Zpravidla v březnu pořádáme tradiční Farmaceutický ples- největší kulturní událost českého farmaceutického světa. Každoročně jej navštěvuje přes tisíc studentů a zástupců odborné veřejnosti k zábavě, diskusím, ale i navazování a upevňování profesionálních vztahů.

VPUMF
Veletrh pravovního uplatnění v medicíně a farmacii je projekt který realizujeme každoročně v dubnu společně s Asociací studentů medicíny. Jedná se o jedinečnou příležitost pro všechny subjekty na nejen českém a slovenském trhu působící ve zdravotnictví, jak oslovit studenty - své budoucí zaměstnance a kolegy. Dalším benefitem je prolínání studentů farmacie a medicíny vedoucí k posilování vzájemného porozumění a profesionálního respektu, kuloární diskuse i odborné přednášky doplňující profesní vzdělání.

SVK
Studentská vědecká konference je vynikající příležitost pro všechny studenty provádějící na fakultě výzkum, jak ho prezentovat ostatním kolegům a vyzkoušet si tak “nanečisto” jaké to je publikovat na veřejnosti své vědecké výsledky. Nejlepší postupují do nadnárodního kola, kde měří své síly se studenty z ostatních farmaceutických fakult Čech a Slovenska.

MISTROVSTVÍ V LÉKÁRENSKÉ KOMUNIKACI
Soutěž v dispenzačních dovednostech studentů farmacie spojená s odborným seminářem konaná každoročně za velkého zájmu médií. Cílem této akce je, aby si studenti zejména závěrečných ročníků studia uvědomili a i přesvědčili veřejnost, že lékárník je především zdravotnický odborník a nikoliv pouhý prodavač léčiv.

KONGRESY
Naší snahou je umožnit co možná největšímu množství našich studentů okusit neopakovatelnou a nezapomenutelnou atmosféru mezinárodních kongresů ať už European Pharmaceutical Student´s Association nebo International Pharmaceutical Student´s Federation. Na kongresech bývá na pět set studentů farmacie z celého světa, potažmo Evropy. Všichni kdo je měli možnost zažít hovoří o „spiritu“ jakým byli nakaženi a který je nutí pracovat ještě o něco více na sobě samém a na tom, aby farmaceut byl i u nás vnímán jako skutečný zdravotnický odborník.