Studentská vědecká konference - program

Zítra, tj. 17. dubna 2013 se uskuteční Studentská vědecká konference v prostorách Farmaceutické fakulty UK, konkrétně v posluchárnách A a B od 8:00. Studenti zde budou prezentovat výsledky své vědecké a výzkumné činnosti. Program naleznete níže:

 

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii - farmaceutická sekce

Ve dnech 9. a 10. dubna 2013 se uskutečnil v pořadí již 4. ročník společného projektu Spolku českých studentů farmacie a Asociace studentů medicíny - Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii. Vydobyté renomé projektu nedokládá pouze množství a věhlas vystavovatelů, rok od roku rostoucí počty návštěvníků, ale i fakt, že toto studentské snažení zaštítili svými jmény i děkani královéhradeckých fakult Univerzity Karlovy - prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., děkan Farmaceutické fakulty UK a prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Číst dál...

Studentská vědecká konference

Studentská vědecká konference je vynikající příležitost pro všechny studenty provádějící na fakultě výzkum, jak ho prezentovat ostatním kolegům a vyzkoušet si tak “nanečisto” jaké to je publikovat na veřejnosti své vědecké výsledky. Nejlepší postupují do nadnárodního kola, kde měří své síly se studenty z ostatních farmaceutických fakult Čech a Slovenska.


 

Farmaceutický ples

Zpravidla v březnu pořádáme tradiční Farmaceutický ples- největší kulturní událost českého farmaceutického světa. Každoročně jej navštěvuje přes tisíc studentů a zástupců odborné veřejnosti k zábavě, diskusím, ale i navazování a upevňování profesionálních vztahů.

 

Soft skills seminář

Ještě před začátkem semestru organizujeme Seznamovací kurs pro první ročník studentů, kde v neformálním prostředí během tří dnů představujeme život na fakultě, úskalí studia a hlavně možnost k navázání přátelských vztahů napříč ročníkem.