VI. Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

Milí studenti,

ráda bych Vás pozvala na VI. Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

Koná se v letošním roce v Hotelu Černigov dne 7.4.2015 už od 9:00.

Veletrh Vám pomůže se zorientovat na farmaceutickém trhu práce, zjistíte, jaké možnosti pracovního uplatnění vlastně máte.  Pojďte se zeptat Vystavovatelů, pojďte je doslova vyzpovídat, ať toho víte a odnesete si informací co nejvíce.

V dopoledních hodinách se můžete těšit na přednášku pana proděkana prof. Wsóla, který Vám představí postgraduální studium. Je to pro Vás další možná cesta, kudy se odebrat po státnicích.

Máte možnost se dozvědět více o tom, jakým způsobem funguje Česká lékárnická komora a co Vám může nabídnout. Jestli se zajímáte nebo byste se chtěli zajímat o organizaci Lékaři bez hranic, máte šanci si vyposlechnout, co dělají.

Na Veletrhu se budou konat dva workshopy na téma: "Efektivní hledání práce" a druhý "Jak se připravit na pracovní pohovor". Pozor na kapacitní omezení a kdo má zájem se registrovat, hlídejte si zaslání dnešního e-mailu s pokyny. Upřednostňují se studenti, kteří jsou členy SČSF.

Samozřejmě nesmím zapomenout na závěrečné slosování o zajímavé ceny. Během celého Veletrhu bude zajištěno občerstvení přímo v prostorách Hotelu Černigov.

Do Hotelu Černigov se dostane pomocí veřejné dopravy:
 Z farmaceutické fakulty ze zastávky Heyrovského na zastávku Hlavní nádraží. Zde jsou linky, které tuto trasu jedou přímo: autobus 8, 9, 16, 24 ; trolejbus 1. 

11103692 10205159251155300 381774134 o

VPUMF Workshopy registrace

Registrace na workshopy spuštěny!

Efektivné hledání práce

Jak se prodat na pracovním pohovoru

Pokud si chcete zajistit místo na workshopu, neváhejte a registrujte se.

Své štěstí můžete zkusit kdykoliv v průběhu Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii.

Registrace na večerní besedu bude probíhat přímo na Veletrhu.

 

 

5 . Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

Vážení studenti,

absolventi naší fakulty patří dlouhodobě k těm s nejnižší nezaměstnaností. Aby tomu tak bylo i nadále připravili jsme pro Vás již

V. Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii.

O tom, jaké profesní možnosti má absolvent farmaceutické fakulty, se dozvíte

v úterý 8.4.2014 od 9.00

ve Výukovém centru lékařské fakulty v prostorách fakultní nemocnice (viz důležité informace a příloha).

Vstup na Veletrh je zdarma!

Uvolnění z povinné výuky pro 4. ročníky

(nutnost individuálně domluvit s vyučujícím případnou náhradu, viz e-mail ze studijního oddělení ze dne 21.3.2014)

Na co se můžete těšit?

●     Lákavé prezentace a poutavé stánky vystavovatelů.

●     Jedinečná možnost setkat se s profesionály z praxe.

●     Zisk přehledu o tom, v jak širokém portfoliu činností se může farmaceut uplatnit.

●     Soutěže o hodnotné ceny.

Program obsahuje, mimo možnosti prohlédnout si stánky a přednášky vystavovatelů, také odborný program. Naše pozvání přijali a budou přednášet:

●    PharmDr. Lubomír Chudoba - prezident ČLnK

●    PharmDr. Zuzana Rothová - GlaxoSmithKline

●      MUDr. Tomáš Doležal - iHETA

●      Lékáři bez hranic - Lékárník bez hranic

Dalším důležitým bodem programu je možnost účastnit se workshopů a besedy

  • Jak se prodat na pracovním pohovoru

  • Efektivní hledání práce

  • Současný pohled na podnikání privátních nezávislých lékaren v ČR

 

Workshopy jsou kapacitně omezeny, pro registraci sledujte webové stránky SČSF. Registrace je otevřena pro všechny! Pořadatel si vyhrazuje právo upřednostnit účast členů SČSF a studentů vyšších ročníků.

   

Na účastníky čeká uvítací balíček, který Vám pomůže zorientovat se v prostředí Veletrhu. Samozřejmostí je také občerstvení po celou dobu Veletrhu.

Dále se můžete těšit na soutěže o hodnotné ceny!

Důležité informace

Lokace:

Výukové centrum fakultní nemocnice v Hradci Králové

Sokolská 581

50003 Hradec Králové

GPS: 50°11'55.961"N, 15°49'39.346"E

 

Doba trvání: 9:00 - 17:30 a 19:00 - 21:00

Program v příloze

Na večerní besedu bude otevřena registrace v průběhu Veletrhu. Beseda je otevřená pro všechny, na registrované bude čekat občerstvení. Pro prvních10 členů SČSF  je připravené večerní překvapení.
 

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii - farmaceutická sekce

Ve dnech 9. a 10. dubna 2013 se uskutečnil v pořadí již 4. ročník společného projektu Spolku českých studentů farmacie a Asociace studentů medicíny - Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii. Vydobyté renomé projektu nedokládá pouze množství a věhlas vystavovatelů, rok od roku rostoucí počty návštěvníků, ale i fakt, že toto studentské snažení zaštítili svými jmény i děkani královéhradeckých fakult Univerzity Karlovy - prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., děkan Farmaceutické fakulty UK a prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Číst dál...

4. Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

4. ročník setkání studentů medicíny, farmacie a dalších oborů se zástupci zaměstnavetelů všemožného zaměření.

úterý 9.4. - farmaceutická sekce
středa 10.4. - medicínská sekce

Všichni jste srdečně vítáni, vstup zdarma!
více na www.vpumf.cz nebo https://www.facebook.com/events/113657105486788