Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii - farmaceutická sekce

Ve dnech 9. a 10. dubna 2013 se uskutečnil v pořadí již 4. ročník společného projektu Spolku českých studentů farmacie a Asociace studentů medicíny - Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii. Vydobyté renomé projektu nedokládá pouze množství a věhlas vystavovatelů, rok od roku rostoucí počty návštěvníků, ale i fakt, že toto studentské snažení zaštítili svými jmény i děkani královéhradeckých fakult Univerzity Karlovy - prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., děkan Farmaceutické fakulty UK a prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Farmaceutická sekce veletrhu proběhla v úterý 9. dubna za velkého zájmu studentů, převážně z řad 4. ročníků, kterým se nabízel bohatý program prezentující jednotlivé společností z farmaceutického průmyslu, lékáren i profesních agentur zaměřující se na farmaceuty. Program probíhal jak v podobě přednáškových bloků ve velké posluchárně a tak prezentací vystavovatelů na stáncích s možností diskusí se zástupci jednotlivých firem, kteří ochotně zodpovídali konkrétní dotazy studentů, tak i formou interaktivních workshopů a diskusí.

Letošní, oproti minulým ročníkům značně obohacená, edukativní část programu nabízející studentům náhled do úskalí jejich možné budoucí praxe díky přednáškám odborníků z oboru o Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, o Nedostatku léčiv v ČR – jejich příčiny a důsledky či o Registraci inovativních léčivých přípravků. Nabídla jim možnost sebezdokonalení v podobě dvou velice zajímavých workshopů s názvem: „Jak psát motivační dopis a životopis?“ a „Jak se prodat na pracovním pohovoru?“ a večerní diskusí na téma: „Jak řídit soukromou lékárnu v prostředí hyperkonkurence?“.

V neposlední řadě potom Veletrh všem přítomným ukázal, jak nejenom farmacie nebo medicína, ale obecně život vypadá v pro nás exotických zemích, díky velice zajímavé přednášce Lékařů bez hranic z jižního Súdánu.

Letošní ročník nabídl mnohé, co současným studentům může v blízké budoucnosti pomoci při hledání jejich vysněného zaměstnání, nebo rozšířit jejich obzory a zájmy, proto mi dovolte na závěr poděkovat všem vystavovatelům, jednotlivým fakultám a jejich představitelům za podporu a samotným studentům za jejich velký zájem.

Jiří Salášek, PR Manager SČSF