Výsledky Nadnárodní studentské vědecké konference

Dnes proběhl již XIII. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference na půdě společnosti Zentiva, který byl v letošním roce spolupořádaný Zentivou, Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě a Slovenským spolkom študentov farmácie. Naši fakultu v tomto nadnárodním kole reprezentovali vybraní nejlepší studenti ve třech sekcích: biologické, chemické a v sekci ostatní farmaceutické vědy. Výsledky své vědecké činnosti prezentovali společně se studenty Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity veterináskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a z Farmaceutické fakulty, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kteří jim byli nelehkými soupeři. 

Ze studentů, kteří reprezentovali naši fakultu, obdrželi ocenění od komise odborných sekcí:

 

Gabriela Kovácsová, 2. místo v biologické sekci

Andrea Sodomková, 3. místo v biologické sekci

Marek Kolenič, 2. místo v chemické sekci

Pavel Pšenica, 1. místo v sekci dalších farmaceutických věd

 

Komise odborných sekcí Zentiva zhodnotila výkony soutěžících s následujícími výsledky:

 

Andrea Sodomková, 3. místo v biologické sekci

Petr Matouš, 1. místo v chemické sekci

Marek Kolenič, 3. místo v chemické sekci

Pavel Pšenica, 3. místo v sekci dalších farmaceutických věd

 

Veliké díky náleží zejména Společnosti Zentiva za organizaci konference a poskytnutí cenných darů pro vítěze. Na výherce prvních míst oceněných odbornou komisí z řad akademický pracovníků čekalo roční předplatné časopisu Remedia, na výherce prvních míst hodnocených odborníky ze společnosti Zentiva pak finanční odměna. Ostatní výherci obdrželi hodnotné ceny. Za organizaci rovněž děkujeme Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a Slovenskému spolku študentov farmácie. Předsedajícím v odborných komisích patří poděkování za nelehký úkol při hodnocení účastníků. 

 

Všem účastníkům a výhercům děkujeme za reprezentaci fakulty a jejich školitelům za vědeckou přípravu a výchovu. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.