XXII. Studentská vědecká konference

Dne 16. dubna 2014 proběhla XXII. Studentská vědecká konference, kde studenti naší fakulty prezentovali výsledky své vědecké činnosti ve třech sekcích, biologické, chemické a sekci ostatních farmaceutických věd. I letos byla účast velmi hojná, celkem jsme mohli zhlédnout 43 přednášek s následnou diskusí. V odborné komisi, která v konečném výsledku vybírala nejlepší práce a prezentace, zasedli: Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc., PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D., PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. (biologická sekce); Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc., PharmDr. Radim Kučera, Ph.D., PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D., Doc. PharmDr. Kateřinu Vávrovou, Ph.D. (chemická sekce); Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. a PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. (sekce ostatních farmaceutických věd). Všechny výkony účastníků konference byly na výborné úrovni a opět se ukázalo, jaký potenciál ve studentech dřímá. Pro komisi tedy bylo nesmírně složité vybrat mezi takto vynikajícími přednáškami ty nejlepší. Nakonec odborná komise rozhodla o následujícím pořadí:

Biologické vědy:
1.Gabriela Kovácsová
2.Andrea Sodomková
3.Sára Karbanová
 
Chemické vědy:
1.Marek Kolenič
2.Petr Matouš
3.Lukáš Górecki dělené s 3.Miroslava Lásková
 
Farmaceutické vědy:
1.Jakub Weber
2.Pavel Pšenica
3.Zuzana Schirlová

Dva nejlepší z každé sekce postupují do Nadnárodního kola Studentské vědecké konference, které se uskuteční 12. května v Praze ve spolupráci se Zentivou. Naši studenti tam poměří své vědomosti a prezentační dovednosti s kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, z Univerzity Komenského v Bratislavě a z Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích.

Děkujeme všem organizátorům, členům odborné komise, moderátorům jednotlivých sekcí a také účastníkům. Speciální poděkování patří partnerovi Studentské vědecké konference Cayman Pharma s.r.o. (zastoupené PharmDr. Janem Pavlíkem, Ph.D.),  České farmaceutické společnosti ČLS JEP a v neposlední řadě Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy.