Nadnárodní studentská vědecká konference

Ve středu 16. května 2013 se uskutečnila v pražských Dolních Měcholupech v sídle společnosti Zentiva již XII. Nadnárodní studentská vědecká konference. Do tohoto nadnárodního kola postupovali z každé ze tří sekcí (biologická, chemická a ostatní farmaceutické vědy) vždy dva nejlepší prezentující z univerzitního kola, a to z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, z Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Studentská vědecká konference je sama o sobě přínosem pro studenty, kteří si mohou vyzkoušet, jaké je prezentovat výsledky své práce a odpovídat na dotazy odborné poroty. Nadnárodní kolo pak přináší o to větší užitek, že zde měří své síly nejlepší studenti z různých fakult.

 

Letošní ročník byl organizován studenty Unie studentů farmacie (FaF VFU Brno)[1] a společností Zentiva, kterým náleží vřelé poděkování za uskutečnění takovéto akce. Účastníci byli hodnoceni odbornou porotou, v níž zasedli již tradičně kapacity jak z jednotlivých fakult („akademická porota“), tak odborníci ze společnosti Zentiva. Pro každou sekci tak byly vytvořeny dvě poroty, které vyhlašovaly vítěze zvlášť. Výherci, kteří byli vybráni akademickou porotou, získali roční předplatné časopisu Remedia, výherci vybraní porotou složenou z odborníků ze společnosti Zentiva pak odměnu v hodnotě 15 000 Kč.

I přes velkou konkurenci byli naši studenti velice úspěšní. Výsledky, jména účastníků i názvy jejich prací si můžete prohlédnout níže. Všem výhercům gratulujeme a přejeme mnoho dalších, nejen vědeckých, úspěchů!

 


[1]    Každý ročník je pořádán jinou ze tří zúčastněných fakult.