Cesty farmacie - lékárenství

V úterý 24. listopadu 2015 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové uskutečnila debata s absolventy fakulty, kteří jsou již zaměstnáni a pracují v oboru. Jednalo se o první díl dlouhodobého projektu „CESTY FARMACIE“, jež Spolek zahájil v letošním roce. Projekt má za cíl ukázat studentům naší fakulty, co všechno farmacie zahrnuje, že je to velmi pestrý a perspektivní obor a má jim tak pomoci najít si právě to odvětví, ten směr, který se jim bude nejvíce líbit, bude jim nejbližší a budou ho tak dělat rádi. Má ukázat, co všechno mohou dělat absolventi magisterského studia farmacie, že rozhodně mají na výběr.

První díl byl tedy v duchu toho nejklasičtějšího, nejtypičtějšího, ovšem rozhodně ne nezajímavého odvětví farmacie – LÉKÁRENSTVÍ. Je to odvětví, kde rozhodně pracuje majoritní podíl absolventů Farmaceutické fakulty, a tak dozajista nebylo od věci začít právě s ním.

22

Pozvánku na tuto debatu přijaly 3  lékárnice a 1 lékárník. Tito absolventi hradecké farmacie zastupovali zároveň právě tři typy lékáren, které se po republice nacházejí. Dvě paní magistry byly z lékárny nemocniční, konkrétně z Nemocniční lékárny FN v Hradci Králové. Další paní magistra byla z řetězcové lékárny Dr. Max a konečně pan lékárník z pardubické soukromé lékárny. Celá debata pak sestávala ze dvou bloků. Prvním z nich byla část moderovaná, vedena prezidentem SČSF Davidem Suchánkem. Zde padlo mnoho zajímavých otázek. Účastníci nás tak nástinu informovali, v čem hlavně spočívá jejich práce v té které lékárně, jak se liší jednotlivé typy lékáren, jak se liší práce v lékárně na venkově od té městské. Řeč došla i na jejich nejoblíbenější předměty z fakulty a témata diplomových prací. Ve druhé části se pak do debaty mohli svými dotazy zapojit přímo posluchači z řad publika asi stovky příchozích. Jednotliví dotazovaní pak hbitě a k věci odpovídali na otázky a směřovali tak celou debatu ke zdárnému konci. Nakonec za všechny své vyčerpávající odpovědi sklidili zasloužený potlesk.

 

44

33

11