Květen 2013

 

1. května   středa     Majáles Univerzity Karlovy                       Praha

 

1. května   středa     Středoevropský jazzový most                  Masarykovo nám.

                                 http://www.unitedeuropejazzfestival.eu/

 
2. května   čtvrtek     Hradecký koloběh                                    Biřička 17:30
 

8. května   středa      Jarní muzicírování                                   Jiráskovy sady 16:00

11.-12. května           2. festival o zdraví, pohodě a harmonii    Adalbertinum

                                              http://www.minervazdravi.com/

 

18. května   sobota    Hradubický běh                                        Lipky 9:00

 

25. května   sobota    Den československé kulturní vzájemnosti       Šrámkův statek

                                                http://www.sramkuvstatek.cz/program.html

 

25. května   sobota    Vaťák                                                        Amfiteátr Chlum

                                  http://www.amfiteatrchlum.cz/