XXIV. Sjezd České lékárnické komory

V letošním roce jsme jako zástupci Spolku českých studentů farmacie byli pozváni na XXIV. Sjezd České lékárnické komory, za což jsme velice vděční. Sjezdu ČLnK jsem se zúčastnila já – Eliška Röslerová, jakožto prezident SČSF a David Suchánek ztělesňující viceprezidenta pro vnitro. Sjezd ČLnK se konal ve dnech 7. a 8. listopadu 2014 v Benešově u Prahy v Institutu pro veřejnou správu.

Na začátku Sjezdu ČLnK se řešilo mnoho témat počínaje celoživotním vzděláváním, přes kontrolní činnost inspektorů až po doporučené postupy 2015. Dále se rozvedla zajímavá diskuze ohledně jednotné ceny léků, kterou by lékárníci rádi zavedli, ale to není totéž jako, že chtějí zvýšit ceny léků, jak tomu naznačují některé televizní přenosy. Debata zahrnovala i kompenzaci za regulační poplatky, aby byla vyšší než dosud předpokládaných 12,- Kč za recept, což je u soukromých lékáren naprosto samozřejmé.

Na Sjezdu ČLnK byli zástupci z Ministerstva zdravotnictví a pojišťoven, jmenovitě MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA (náměstek Ministerstva zdravotnictví pro zdravotní pojištění), PharmDr. Ivana Cimalová, MBA (ředitelka Odboru zdravotnického Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky), MUDr. JUDr. Petr Honěk (náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči) a Ing. Martin Jelínek, PhD. (vedoucí oddělení zdravotnických prostředků VZP ČR), kteří odpovídali na velmi peprné otázky od nemalého počtu delegátů. 

Nejen tato debata byla velice vášnivá, ale i možnost zeptat se obou děkanů fakulty - doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze a MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. z Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, bylo příhodné a začalo se hovořit především o léčebném konopí. Mgr. Irena Storová, zástupce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, byla taktéž hostem letošního Sjezdu ČLnK, která se dotkla například tématu reexportů, jakožto velice ožehavého problému, který je potřeba řešit.

Na Sjezdu České lékárnické komory jsme se během společenského večera bavili s prezidentem PharmDr. Lubomírem Chudobou, tiskovým mluvčím komory Mgr. Alešem Krebsem Ph.D. a víceprezidentem Mgr. Michalem Hojným o nadcházejícím roce a spolupráci, o kterou máme jako Spolek českých studentů farmacie zájem. Se rovněž zabýval otázkou léčby erektilní dysfunkce. Názory a možnosti jsme probrali i s dalšími důležitými delegáty.

Díky tomu, že jsem se tohoto Sjezdu ČLnK zúčastnila, jsem mohla být přítomna při zajímavých diskuzích delegátů a představenstva ČLnK a viděla jsem, jak funguje systém České lékárnické komory a jejích členů, což považuji za přínosné.